EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
І. М. Лепетан, Н. І. Коваль, Т. Г. Китайчук

УДК: 657.421.3

І. М. Лепетан, Н. І. Коваль, Т. Г. Китайчук

ОБЛІК СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація

У статті досліджено облік створення та використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності, основні етапи формування собівартості мобільного додатка як об’єкта права інтелектуальної власності, а також документування процесу створення об’єкта нематеріальних активів.

Inna Lepetan, Nataliya Koval, Tetyana Kitychuk

ACCOUNTING OF THE CREATION AND USE OF MOBILE APPS AS THE OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Summary

The accounting of the creation and use of mobile applications as the objects of intellectual property rights, the main stages of forming the cost of a mobile application as an object of intellectual property rights, and the documenting process of creating of an intangible asset are researched in the article.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3957

Відомості про авторів

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Inna Lepetan

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting Department, Vinnytsa National Agrarian University


Н. І. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Nataliya Koval

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation in the Branches of Economy Department, Vinnytsia National Agrarian University


Т. Г. Китайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Tetyana Kitychuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation in the Branches of Economy Department, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6186 (дата звернення: 23.05.2022).

Lepetan, Inna, Koval, Nataliya and Kitychuk, Tetyana (2018), “Accounting of the creation and use of mobile apps as the objects of intellectual property rights”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6186 (Accessed 23 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.