EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ (АГРОТУРИСТИКИ) В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ
О. А. Дудзяк

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ (АГРОТУРИСТИКИ) В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ

Анотація

This paper is an important phase of the research, being focused on the development of the rural green tourism, namely, the influence of the latter over the modern Ukrainian and Polish villages development.
The new opportunities of overcoming a variety of economic frontiers are being opened to the rural population. The exigency of both, restructuring agrarian sector of the economy and enhancing the welfare of the rural population, arises. Today, more attention is being paid to the peasants’ culture, their development, and the modes of overcoming their social insecurity.
Therefore, taking into account such an environment, the rural tourism can not only diversify rural production, but also assist the villagers in enriching their budget.
Rural green tourism is now becoming more and more popular among consumers (tourists), as far as, this type of management is being developed on the basis of the Polish Republic experience, where this type of activity has gained larger scope and legal validity.

O. A. Dudziak

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE RURAL GREEN TOURISM (AGROTOURISM) DEVELOPMENT IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE AND IN THE POLAND BORDER REGIONS

Summary

Стаття є етапом дослідження розвитку сільського зеленого туризму, а саме його вплив на розвиток сучасного українського та польського села.
Перед сільським населенням відкриваються нові можливості для подолання різноманітних економічних рубежів. Виникає нагальна потреба в реструктуризації, як аграрного сектора економіки, так і покращення добробуту населення на сільських територіях. Нині звертається більше уваги на культуру та розвиток селян, подолання їхньої соціальної незахищеності.
Тому, зважаючи на такі умови, сільський туризм, може диверсифікувати сільське виробництво, допомогти сільським жителям додатково поповнити свій бюджет.
Сільський зелений туризм нині стає все популярнішим серед споживачів (туристів), тому як розвивати даний вид господарювання, за досвідом все частіше звертаються до Польської республіки, де цей вид діяльності набув більших об’ємів, та законної сили.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 319

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

O. A. Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А. Порівняльна характеристика розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики) в західних регіонах України та прикордонних регіонах польщі. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6190 (дата звернення: 16.12.2019).

Dudziak, O. A. (2018), “Comparative characteristics of the rural green tourism (agrotourism) development in the western regions of Ukraine and in the poland border regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6190 (Accessed 16 Dec 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.