EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ТА ІНШІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Ю. В. Охота

УДК: 334.72:338.432

Ю. В. Охота

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ТА ІНШІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті розкриті погляди вітчизняних науковців та трактування існуючих теорій (концепцій) на сутність поняття «підприємство». Висвітлено основні аспекти функціонування суб’єктів господарювання в аграрному секторі, зокрема їх організаційно-правові форми, форми власності та специфічні особливості. Проведено аналіз динаміки зміни кількості сільськогосподарських підприємств в Україні впродовж 2013-2017 рр. на основі аналітичних даних державної служби статистики України та сформовано відповідні висновки щодо шляхів розвитку підприємств в аграрному секторі.

Yu. Okhota

ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRARIAN SECTOR: THE ESSENCE, ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM AND OTHER BASIC ASPECTS

Summary

The article reveals the views of domestic scientists and the interpretation of existing theories (concepts) on the essence of the concept of "enterprise". The main aspects of functioning of business entities in the agrarian sector, in particular their organizational and legal forms, forms of ownership and specific features are highlighted. The analysis of the dynamics of changes in the number of agricultural enterprises in Ukraine during 2013-2017 is carried out on the basis of analytical data of the State Statistics Service of Ukraine and the relevant conclusions regarding the ways of development of enterprises in the agrarian sector are formed.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 276

Відомості про авторів

Ю. В. Охота

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Yu. Okhota

postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Охота Ю. В. Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6193 (дата звернення: 19.09.2019).

Okhota, Yu. (2018), “Entrepreneurship in the agrarian sector: the essence, organizational-legal form and other basic aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6193 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.