EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФІНАНСОВИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРАКТИК
М. Ю. Поворозник

УДК: 339.976

М. Ю. Поворозник

ІННОВАЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФІНАНСОВИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРАКТИК

Анотація

В статті проаналізовано першочергові компоненти української сфери охорони здоров’я, що потребують реформування системи їх фінансування; досліджено українські реалії ринку медичного страхування, визначено необхідність запровадження механізмів обов’язкового та добровільного медичного страхування на європейських засадах; досліджено систему економічних стимулів суб’єктів надання і споживання медичних послуг з метою підвищення їх якості; проведено компаративний аналіз запровадження інноваційних фінансових інструментів – медичних субвенцій та реімбурсації референтного ціноутворення на лікарські препарати в Україні та ЄС.

M. Povoroznyk

EUROPEAN INTEGRATION IMPERATIVE OF UKRAINE HEALTHCARE SYSTEM TRANSFORMATION

Summary

High priority elements of Ukraine healthcare sphere, which require reformation of their financing system, have been analyzed in the article. Ukrainian environment of medical insurance market has been studied as well as necessity of obligatory and optional medical insurance mechanisms implementation on European bases has been detected. The system of economic incentives for medical services’ providers and consumers has been researched. Comparative analyses of innovative financial instruments implementation ( medical subvention and reimbursement) has been conducted.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

М. Ю. Поворозник

аспірант кафедри Міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

M. Povoroznyk

Post graduate student of International accounting and audit department SHEE “Vadym Hetman Kyiv national economic university”

Як цитувати статтю

Поворозник М. Ю. Інноваційне реформування національної медичної системи: імплементація європейських фінансових і економічних практик. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6194 (дата звернення: 23.09.2019).

Povoroznyk, M. (2018), “European integration imperative of Ukraine healthcare system transformation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6194 (Accessed 23 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.