EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЇХ ВЧИНЕННЯ
Т. О. Скакун

УДК: 338

Т. О. Скакун

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЇХ ВЧИНЕННЯ

Анотація

У статті досліджено сутнісні ознаки економічних злочинів. Розглянуто особливості економічної злочинності, які характерні для даного виду злочинів при їх виявленні. Визначено механізми здійснення протиправних діянь на прикладі злочинів бюджетної сфери. Розглянуто особливості вчинення економічного злочину. Досліджено протиправні дії у механізмі здійснення економічного злочину. Обґрунтовано ряд положень щодо виявлення однак економічного злочину та механізму його здійснення.

T. O. Skakun

ECONOMIC CRIMES INTRINSIC FEATURES AND FORENSIC ANALYSIS OF THEIR COMMISSION

Summary

The article examines the essential features of economic crimes. The peculiarities of economic crime, which are characteristic for this type of crimes in their discovery, are considered. The mechanisms of realization of unlawful acts on the example of crimes in the budgetary sphere are determined. Features of committing an economic crime are considered. A number of unlawful actions in the mechanism of committing an economic crime have been investigated. The article substantiates a number of provisions for indentifying, however, the economic crime and the mechanism for its implementation.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3204

Відомості про авторів

Т. О. Скакун

аспірант кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

T. O. Skakun

Post-graduate student of the Department of Financial Investigations and Economic Security, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6195 (дата звернення: 19.06.2021).

Skakun, T. O. (2018), “Economic crimes intrinsic features and forensic analysis of their commission”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6195 (Accessed 19 Jun 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.