EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Т. В. Вдовиченко

УДК: 336.2

Т. В. Вдовиченко

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Анотація

В сучасній економіці України фінансове забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців реалізується за допомогою інституційного середовища, до складу якого входять суб’єкти (спеціальні органи та структури) з певними функціями та повноваженнями, а також відповідна нормативно-правова база, що регламентує процеси формування, розподілу та використання коштів на фінансування цієї важливої складової соціального захисту вказаної соціальної категорії населення.
У статті проведено дослідження інституційно-організаційних та нормативно-правових основ фінансового забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців в Україні.

T. V. Vdovychenko

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF FINANCIAL SUPPORT OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF SERVICEMEN EXEMPTED FROM MILITARY SERVICE IN UKRAINE

Summary

In the modern Ukrainian economy, the financial provision of social and professional adaptation of dismissed servicemen is implemented through an institutional environment that includes entities (special organs and structures) with certain functions and powers, as well as the relevant regulatory and legal framework that regulates the processes of formation, distribution and use of funds to finance this important component of social protection of the specified social category of the population.
The article deals with the study of institutional and organizational and normative legal bases of financial provision of social and professional adaptation of dismissed servicemen in Ukraine.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3033

Відомості про авторів

Т. В. Вдовиченко

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

T. V. Vdovychenko

post-graduate student of the Department of Taxes and Fiscal Policy Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

Як цитувати статтю

Вдовиченко Т. В. Інституційне середовище фінансового забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6197 (дата звернення: 19.06.2021).

Vdovychenko, T. V. (2018), “Institutional environment of financial support of social and professional adaptation of servicemen exempted from military service in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6197 (Accessed 19 Jun 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.