EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В. П. Чекановський

УДК: 336.1

В. П. Чекановський

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано основні напрямки вдосконалення бюджетної системи України в умовах фінансової децентралізації. Визначено сутність місцевих бюджетів та зростання їх економічної ролі в сучасних умовах. Проаналізовано першочергові кроки, щодо прийняття змін нормативно правових документів,що буде запорукою макроекономічної стійкості держави.

V. P. Chekanovskii

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE REFORM OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article proposes the main directions of improvement of the budgetary system of Ukraine in the conditions of financial decentralization. The essence of local budgets and their economic role in modern conditions are determined. The primary steps are taken in relation to the adoption of changes in normative legal documents, which will be the key to macroeconomic stability of the state.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 325

Відомості про авторів

В. П. Чекановський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. P. Chekanovskii

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Чекановський В. П. Стратегічні пріоритети реформування бюджетної системи України. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6200 (дата звернення: 16.12.2019).

Chekanovskii, V. P. (2018), “Strategic priorities for the reform of the budget system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6200 (Accessed 16 Dec 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.