EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН
Д. О. Харинович-Яворська, С. В. Положухно

УДК: 657.2

Д. О. Харинович-Яворська, С. В. Положухно

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Анотація

У статті розкрито особливості та актуальність стратегічного управлінського обліку для діяльності підприємств в Україні як ключового елемента підвищення їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано ефективність впровадження світового досвіду поряд з вітчизняною практикою управління. Визначено, місце та роль стратегічного управлінського обліку, а також його переваги та відмінності від бухгалтерського та фінансового обліку.

D. Kharynovych-Yaworska, S. Polozhuhno

FEATURES OF ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL CHANGES

Summary

The article reveals peculiarities and relevance of management accounting for businesses in Ukraine as a key element of improving the competitiveness of domestic enterprises. The effectiveness of the implementation of international experience along with domestic management practice is proved. The place and role of management accounting, as well as its advantages and differences of accounting and financial accounting.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2665

Відомості про авторів

Д. О. Харинович-Яворська

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ

D. Kharynovych-Yaworska

PhD (Есon.), Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv


С. В. Положухно

студентка, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ

S. Polozhuhno

Student, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv

Як цитувати статтю

Харинович-Яворська Д. О., Положухно С. В. Особливості організації стратегічного управлінського обліку в умовах структурних змін. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6206 (дата звернення: 28.02.2021).

Kharynovych-Yaworska, D. and Polozhuhno, S. (2018), “Features of organization of strategic management accounting in the conditions of structural changes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6206 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.