EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
В. В. Даценко

УДК: 338

В. В. Даценко

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті проаналізовано стан митного оподаткування в умовах посилення інтеграційних процесів у світовій економіці, які ставлять нові вимоги до розвитку національних економічних систем. Розглянути актуальні питання реформування механізмів митного оподаткування та його вплив на фінансову безпеку держави.

V. V. Datsenko

IMPROVEMENT OF CUSTOM TAXATION: HIS INFLUENCE IS ON FINANCIAL SAFETY OF THE STATE

Summary

In the article the state of custom taxation is analysed in the conditions of strengthening of integration processes in a world economy, which propose new requirements to development of the national economic systems. To consider the pressing questions of reformation of mechanisms of custom taxation and his influence on financial safety of the state.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 216

Відомості про авторів

В. В. Даценко

Кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

V. V. Datsenko

candidate of economic sciences, associate professor, dean of economic faculty, University of custom business and finances, Dnepr

Як цитувати статтю

Даценко В. В. Удосконалення митного оподаткування: його вплив на фінансову безпеку держави. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6208 (дата звернення: 23.09.2019).

Datsenko, V. V. (2018), “Improvement of custom taxation: his influence is on financial safety of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6208 (Accessed 23 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.