EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Русінова, Т. Т. Жовковська

УДК: 005.21:339.138](045)

О. С. Русінова, Т. Т. Жовковська

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті запропоновано системно-рефлексивний підхід до управління розвитком промислового підприємства в розрізі складових елементів розвитку через дію рефлексивних впливів на суб’єктів управління з врахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічних та поведінських аспектів, що забезпечує прийняття найвигідніших для підприємства рішень щодо впровадження проектів розвитку.

O. S. Rusinova, T. T. Zhovkovskaya

SYSTEM-REFLEXIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE COMPONENTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The article suggests a system-reflective approach to managing the development of an industrial enterprise in the context of the constituent elements of development through the action of reflexive influences on the subjects of management, taking into account their individual characteristics, psychological and behavioral aspects, which ensures the adoption of solutions beneficial to the enterprise for the implementation of development projects.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

О. С. Русінова

д. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Європейський університет

O. S. Rusinova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing European University


Т. Т. Жовковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільського національного економічного університету

T. T. Zhovkovskaya

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Economic Theory Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Русінова О. С., Жовковська Т. Т. Системно-рефлексивний підхід до управління складовими елементами розвитку промислового підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6217 (дата звернення: 23.02.2020).

Rusinova, O. S. and Zhovkovskaya, T. T. (2018), “System-reflexive approach to the management of the components of the industrial enterprise development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6217 (Accessed 23 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.