EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Якименко-Терещенко, І. М. Клімович

УДК: 330.143.1

Н. В. Якименко-Терещенко, І. М. Клімович

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено теоретичні засади моделювання та розкрито основні поняття цього процесу. Розглянуті базові типи моделей. Зроблена класифікація основних економіко-математичних моделей і методів. Наведені етапи процесу побудови моделей. Проаналізовані моделі і методи оптимізації прибутку підприємства для різноманітних потреб користувачів у системі управління.

N. Yakimenko-Tereshchenko, I. Klimovych

MODELING OF OPTIMIZATION OF THE ENTERPRISE PROFIT

Summary

Theoretical principles of modeling are researched and the basic concepts of this process are revealed. The basic types of models are considered. The classification of the basic economic-mathematical models and methods is done. The stages of the model construction process are presented. The models and methods of optimization of the enterprise profit for various needs of users in the control system are analyzed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 5922

Відомості про авторів

Н. В. Якименко-Терещенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

N. Yakimenko-Tereshchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics


І. М. Клімович

старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

I. Klimovych

senior lecturer in the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Якименко-Терещенко Н. В., Клімович І. М. Моделювання оптимізації прибутку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6222 (дата звернення: 13.04.2024).

Yakimenko-Tereshchenko, N. and Klimovych, I. (2018), “Modeling of optimization of the enterprise profit”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6222 (Accessed 13 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.