EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
В. О. Денисюк, А. В. Денисюк, Н. В. Денисюк

УДК: 004.056, 621.3

В. О. Денисюк, А. В. Денисюк, Н. В. Денисюк

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація

Розроблено програмний код реалізації стеганографічного алгоритму за методом LSB. Алгоритм приховує конфіденційну інформацію у файлах зображень. Підвищується рівень захисту інформації від несанкціонованого доступу. Метод використовує приховування даних у молодших бітах пікселів файлів зображень. Алгорим не змінює візуальну якість зображення та ускладнює виявлення факту приховування інформації.

V. Denysiuk, А. Denysiuk, N. Denysiuk

STEGANOGRAPHY ALGORITHM PROGRAMM REALIZATION OF INFORMATION DEFENCE

Summary

The programm code of stego algorithm realization by LSB-method is worked. An algorithm hides confidential information in the files of images. The level of defence of information rises from an unauthorized division. A method uses the concealment of data in the junior pixels of image files. The algorithm does not change the visual quality of the image and complicates the detection of the fact of concealing information.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 454

Відомості про авторів

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya


А. В. Денисюк

асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

А. Denysiuk

assistant of software departmen, Vinnytsya national technical university, Vinnytsya


Н. В. Денисюк

магістр з програмного забезпечення систем, м. Вінниця

N. Denysiuk

software of the automated systems master's degree, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Денисюк В. О., Денисюк А. В., Денисюк Н. В. Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6223 (дата звернення: 26.02.2020).

Denysiuk, V., Denysiuk, А. and Denysiuk, N. (2018), “Steganography algorithm programm realization of information defence”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6223 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.