EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
І. Р. Тимечко

УДК: 332.1:339.137:339.9

І. Р. Тимечко

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

В статті визначено територіальну громаду як суб’єкт транскордонного співробітництва. Виокремлено основні форми транскордонного співробітництва. Розглянуто особливості розвитку єврорегіонів України як організаційної форми транскордонного співробітництва. Виявлено недоліки посилення інституційної спроможності територіальних громад як суб’єктів транскордонного співробітництва.

I. Tymechko

TERRITORIAL COMMUNITY AS CROSS-BORDER COOPERATION ENTITY

Summary

The paper defines territorial community as the entity of cross-border cooperation. Major forms of cross-border cooperation are outlined. Peculiarities of Ukrainian Euroregions’ development as cross-border cooperation organization form are examined. The shortcomings of institutional capacity strengthening of territorial communities as cross-border cooperation entities are found.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3730

Відомості про авторів

І. Р. Тимечко

к. е. н., с. н. с., докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України»

I. Tymechko

PhD, candidate of economic sciences, senior scientific researcher, SI «The Institute of Regional Research Named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

Як цитувати статтю

Тимечко І. Р. Територіальна громада як суб’єкт транскордонного співробітництва. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6238 (дата звернення: 16.05.2022).

Tymechko, I. (2018), “Territorial community as cross-border cooperation entity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6238 (Accessed 16 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.