EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТОРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. Ю. Бєлєнкова

УДК: 338.2:069.003

О. Ю. Бєлєнкова

СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТОРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті проведений аналіз різних підходів до понять «контролінг», «оперативний контролінг» визначено роль оперативного контролінгу в досягненні поточних управлінських завдань, забезпечення рентабельності виробничої діяльності та поточної платоспроможності, а також у забезпеченні ефективності функціонування будівельного підприємства.

O. Yu. Bielienkova

THE CONTENT OF OPERATIONAL CONTROLLING AND ITS ROLE AT MANAGEMENT ENTERPRISE

Summary

The article analyzes various approaches to the concepts of "controlling", "operational control", the role of operational control in the achievement of current managerial tasks, ensuring the profitability of production activity and the current solvency, as well as ensuring the efficient functioning of the construction company.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2835

Відомості про авторів

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

O. Yu. Bielienkova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

Як цитувати статтю

Бєлєнкова О. Ю. Сутність оперативного конторолінгу та його роль в управлінні підприємством. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6242 (дата звернення: 22.04.2021).

Bielienkova, O. Yu. (2018), “The content of operational controlling and its role at management enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6242 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.