EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
М. В. Шашина, А. М. Рубцов

УДК: 338.532.4

М. В. Шашина, А. М. Рубцов

ЄВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу світового досвіду регулювання цін на фармацевтичну продукцію на прикладі країн Європи. Розглядаються методи встановлення цін на лікарські засоби. Наводиться опис поточних методів цінового регулювання фармацевтичної продукції, що застосовуються в країнах Східної і Західної Європи, проводиться аналіз їх ефективності. Дані методи класифікуються на методи прямого і непрямого регулювання. Описано умови, при дотриманні яких контроль над цінами на окремі препарати і контроль над загальним рівнем ефективно впливає на розвиток фармацевтичної галузі.

M. V. Shashina, A. M. Rubtsov

EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATION OF PRICES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PRODUCTION

Summary

The article is devoted to the analysis of world experience of regulation of prices for pharmaceutical products on the example of European countries. Methods of setting prices for medicinal products are considered. A description of the current methods of price regulation of pharmaceutical products used in the countries of Eastern and Western Europe, an analysis of their effectiveness. These methods are classified into methods of direct and indirect regulation. Describes the conditions under which control of prices for individual drugs and control of the general level effectively affects the development of the pharmaceutical industry.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2850

Відомості про авторів

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

M. V. Shashina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv


А. М. Рубцов

студент, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

A. M. Rubtsov

student, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Шашина М. В., Рубцов А. М. Європейский досвід регулювання цін на продукцію фармацевтичної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6244 (дата звернення: 22.04.2021).

Shashina, M. V. and Rubtsov, A. M. (2018), “European experience of regulation of prices for pharmaceutical industry production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6244 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.