МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ІНДІЇ | Л С Ринейська | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ІНДІЇ
Л. С. Ринейська

УДК: [338.24:005.21] (540)

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ІНДІЇ

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing, Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

INTERNATIONAL STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT: ANALYSIS OF INDIA'S ECONOMIC STRATEGIES FEATURES

Автор досліджує міжнародні стратегії економічного розвитку. Спеціальна увага приділяється стратегіям економічного розвитку країн, що розвиваються. При цьому детально аналізуються економічні стратегії Індії. Підкреслюються факти, що впливають на їх формування. Обґрунтовується впровадження економічних стратегій на різних етапах розвитку Індії.

The author explores international strategies for economic development. Special attention to the economic development strategies of developing countries is paid. In this the economic strategies of India in detail is analyzed. The facts that affect their formation are emphasized.The using of economic strategies at various stages of India's development is explained.