ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ | І І Нагорна | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Нагорна

УДК: 330.137.7

І. І. Нагорна

к. е. н., доцент, декан факультету безпеки підприємств, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Inna Nahorna

Ph.D., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Business Security, PHEE "European University" Kyiv, Ukraine

SELF-ORGANIZATION PRINCIPLES OF ENTERPRISES' ECONOMIC SYSTEMS

В статті розглядаються процес та принципи самоорганізації економічних систем підприємств. Розкрито ключ до розуміння процесів самоорганізації економічних систем в дослідженні процесів взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. Обґрунтовано, що в процесі самоорганізації реакції підприємства повинні підпорядковуватися запропонованим десяти принципам.

The article deals with reviewing the self-organization process and principles of enterprises' economic systems. The key to understanding the processes of economic systems' self-organization is in the study of interaction processes between the enterprise and the environment. It was substantiated that in the process of reaction self-organization the enterprises must obey the proposed ten principles.