EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Нагорна

УДК: 330.137.7

І. І. Нагорна

ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті розглядаються процес та принципи самоорганізації економічних систем підприємств. Розкрито ключ до розуміння процесів самоорганізації економічних систем в дослідженні процесів взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. Обґрунтовано, що в процесі самоорганізації реакції підприємства повинні підпорядковуватися запропонованим десяти принципам.

Inna Nahorna

SELF-ORGANIZATION PRINCIPLES OF ENTERPRISES' ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The article deals with reviewing the self-organization process and principles of enterprises' economic systems. The key to understanding the processes of economic systems' self-organization is in the study of interaction processes between the enterprise and the environment. It was substantiated that in the process of reaction self-organization the enterprises must obey the proposed ten principles.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2917

Відомості про авторів

І. І. Нагорна

к. е. н., доцент, декан факультету безпеки підприємств, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Inna Nahorna

Ph.D., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Business Security, PHEE "European University" Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Нагорна І. І. Принципи самоорганізації економічних систем підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6251 (дата звернення: 18.04.2021).

Nahorna, Inna (2018), “Self-organization principles of enterprises' economic systems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6251 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.