EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
К. О. Астаф’єва

УДК: 330.3

К. О. Астаф’єва

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Анотація

У статті досліджено сутність конкурентоспроможності підприємства та виявлено, що при розробці стратегії її забезпечення необхідно враховувати теорію життєвих циклів. Виявлено, що при розгляді стратегії забезпечення конкурентоспроможності необхідно враховувати стадії життєвих циклів. Наведено відмінності етапів від стадій життєвогоциклу підприємства. Окреслено, що при розгляді процесу розвитку підприємства доцільно визначати наступні стадії: «Перед-функціонування», «Початок функціонування», «Сталий розвиток» та «Рецесія»та окремо необхідно виділити стадію «Економічно спаду». Наведено стратегії які необхідно розробити для забезпечення розвитку на наведених вище стадіях. А саме запропоновано визначити три стратегій забезпечення конкурентоспроможності, а саме: стратегія, направлена на створення умов для переходу на наступний етап та стадію розвитку;стратегія, яка дозволить уникнути стадії «економічного спаду»;стратегія, яка дозволить повернутися на етап «Ріст». Складено матрицю стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємства на етапах та стадія його життєвого циклу.

Kateryna Astafieva

STRATEGY OF PROVIDING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AT STAGES OF ITS LIFE CYCLE

Summary

The paper examines the competitiveness of enterprises. It holds that there is a need for the lifecycle theory in order to devise the strategy of the competitiveness of enterprises. The author argues that the strategy will better be met by considering the stages of life cycles and differentiates between the enterprise lifecycle steps and stages. The paper outlines such enterprise development stages as “Preoperational”, “Commencement”, “Sustainable development” / “Growth”, “Recession” and emphasizes the “Economic slowdown” stage. The strategies to be devised to ensure the development of these stages are presented. The author describes three strategies of enterprise competitiveness: the strategy ensuring conditions for the next step and development stage; economic slowdown avoiding strategy; growth-oriented strategy. The matrix of strategies for ensuring the competitiveness of enterprises at all lifecycle steps and stages is presented.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

К. О. Астаф’єва

к. е. н., старший викладач кафедр економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізького національного університету»

Kateryna Astafieva

PhD (Economics), Associate Professor, Kryvyi Rih National University

Як цитувати статтю

Астаф’єва К. О. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства на стадіях його життєвого циклу. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6253 (дата звернення: 25.02.2020).

Astafieva, Kateryna (2018), “Strategy of providing competitiveness of the enterprise at stages of its life cycle”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6253 (Accessed 25 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.