EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО ПІДХОДУ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. А. Пряхіна

УДК: 331.108:303.092.5 :621.002

К. А. Пряхіна

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО ПІДХОДУ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті детерміновано проблему кадрового забезпечення сучасних машинобудівних підприємств. Запропоновано здійснити модернізацію кадрового забезпечення шляхом імплементації дискретного підходу до кадрового забезпечення орієнтований на портфель замовлення. Для цього використано інструмент імітаційного моделювання. Розрахунок кадрової потреби здійснено на прикладі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Kateryna Pryakhina

IMPLEMENTATION OF A DISCRETE APPROACH TO HUMAN RESOURCING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The article determines the problem of human resourcing of modern machine-building enterprises. Implementation of modernization of personnel provision through implementation of a discrete approach to personnel provision focused on the order of the portfolio is proposed. Simulation modeling tool is used for it. The calculation of recruitment needs is carried out on the example of PJSC “Kryukiv Carriage Works”.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 420

Відомості про авторів

К. А. Пряхіна

асистент кафедри маркетингу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Kateryna Pryakhina

assistant of marketing department Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

Як цитувати статтю

Пряхіна К. А. Імплементація дискретного підходу до кадрового забезпечення машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6256 (дата звернення: 25.02.2020).

Pryakhina, Kateryna (2018), “Implementation of a discrete approach to human resourcing of machine-building enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6256 (Accessed 25 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.