ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО ПІДХОДУ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ | К А Пряхіна | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО ПІДХОДУ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. А. Пряхіна

УДК: 331.108:303.092.5 :621.002

К. А. Пряхіна

асистент кафедри маркетингу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО ПІДХОДУ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Kateryna Pryakhina

assistant of marketing department Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

IMPLEMENTATION OF A DISCRETE APPROACH TO HUMAN RESOURCING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

У статті детерміновано проблему кадрового забезпечення сучасних машинобудівних підприємств. Запропоновано здійснити модернізацію кадрового забезпечення шляхом імплементації дискретного підходу до кадрового забезпечення орієнтований на портфель замовлення. Для цього використано інструмент імітаційного моделювання. Розрахунок кадрової потреби здійснено на прикладі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

The article determines the problem of human resourcing of modern machine-building enterprises. Implementation of modernization of personnel provision through implementation of a discrete approach to personnel provision focused on the order of the portfolio is proposed. Simulation modeling tool is used for it. The calculation of recruitment needs is carried out on the example of PJSC “Kryukiv Carriage Works”.