EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. І. Дума, І. С. Паньків

УДК: 334.012.64

О. І. Дума, І. С. Паньків

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано виклики та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні. Виявлено ключові недоліки законодавства, оподаткування, кредитування та державної політики щодо МСП. За результатами проведеного дослідження виявлено наявність значних бар’єрів у розвитку МСП в Україні. Розроблено рекомендації щодо покращення ділового клімату та активності МСП.

O. I. Duma, I. S. Pankiv

CHALLENGES AND PROSPECTS IN DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The challenges and prospects of small and medium size enterprises (SME) development in Ukraine are analyzed. The key shortcomings of legislation, taxation, lending and state policy regarding SME are revealed. According to the results of the study, there were significant barriers to the development of SMEs in Ukraine. Recommendation as for improvement of business climate and activity of SME has been developed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

О. І. Дума

асистент кафедри АФМ, Національний університет «Львівська політехніка»

O. I. Duma


І. С. Паньків

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

I. S. Pankiv

Як цитувати статтю

Дума О. І., Паньків І. С. Виклики та перспективи у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6257 (дата звернення: 23.02.2020).

Duma, O. I. and Pankiv, I. S. (2018), “Challenges and prospects in development of small and medium size enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6257 (Accessed 23 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.