ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ | О І Дума | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. І. Дума, І. С. Паньків

УДК: 334.012.64

О. І. Дума

асистент кафедри АФМ, Національний університет «Львівська політехніка»

І. С. Паньків

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. I. Duma

I. S. Pankiv

CHALLENGES AND PROSPECTS IN DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN UKRAINE

Проаналізовано виклики та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні. Виявлено ключові недоліки законодавства, оподаткування, кредитування та державної політики щодо МСП. За результатами проведеного дослідження виявлено наявність значних бар’єрів у розвитку МСП в Україні. Розроблено рекомендації щодо покращення ділового клімату та активності МСП.

The challenges and prospects of small and medium size enterprises (SME) development in Ukraine are analyzed. The key shortcomings of legislation, taxation, lending and state policy regarding SME are revealed. According to the results of the study, there were significant barriers to the development of SMEs in Ukraine. Recommendation as for improvement of business climate and activity of SME has been developed.