EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE MODERN THEORETICAL FEATURES OF NON-TARIFF BARRIERS IN INTERNATIONAL TRADE
V. S. Osypenko, N. V. Korolenko

УДК: УДК 339.5.01

V. S. Osypenko, N. V. Korolenko

THE MODERN THEORETICAL FEATURES OF NON-TARIFF BARRIERS IN INTERNATIONAL TRADE

Анотація

The modern theoretical features of the using of non-tariff barriers in international trade, their classification and basic methods of economic regulation are reviewed in this article. In the course of the study, the main functions of trade barriers, their overall impact on economies of countries.

B. С. Осипенко, Н. В. Короленко

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕТАРИФНИХ БАР'ЄРІВ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Summary

У статті розглянуто сучасні теоретичні особливості використання нетарифних бар'єрів у міжнародній торгівлі, їх класифікація та основні методи економічного регулювання. В ході дослідження були проаналізовані основні функції торговельних бар'єрів, їх загальний вплив на економіку країн.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3079

Відомості про авторів

V. S. Osypenko

Student of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

B. С. Осипенко

студентка кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса


N. V. Korolenko

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса

Як цитувати статтю

Osypenko V. S., Korolenko N. V. The modern theoretical features of non-tariff barriers in international trade. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6258 (дата звернення: 21.04.2021).

Осипенко, B. С. and Короленко, Н. В. (2018), “Сучасні теоретичні особливості нетарифних бар'єрів в міжнародній торгівлі”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6258 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.