EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Боришкевич

УДК: 330.3

І. І. Боришкевич

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обґрунтовано методологію формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Висвітлено та охарактеризовано найважливіші елементи з усієї сукупності науково-методологічних основ щодо забезпечення формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що комплексне опрацювання основних методологічних підходів відіграє виняткове значення для отримання конкурентних переваг підприємством.

Iryna Boryshkevych

METHODOLOGY OF FORMATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article substantiates the methodology of formation of the development strategy of agricultural enterprises. The most important elements from the whole set of scientific and methodological bases to ensuring the formation of the development strategy of agricultural enterprises have been highlighted and characterized. It has been established that the complex elaboration of the main methodological approaches plays an exceptional role for obtaining competitive advantages by the enterprise.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2978

Відомості про авторів

І. І. Боришкевич

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Iryna Boryshkevych

postgraduate student of the Department of Accounting and Auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Як цитувати статтю

Боришкевич І. І. Методологія формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6259 (дата звернення: 18.04.2021).

Boryshkevych, Iryna (2018), “Methodology of formation of the development strategy of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6259 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.