EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
М. Б. Кристиняк

УДК: 338

М. Б. Кристиняк

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті на основі проведеного дослідження сучасної економічної літератури охарактеризовано основні проблеми забезпечення економічної безпеки для малих підприємств, що дозволило сформувати ефективну схему забезпечення економічної безпеки малих підприємств, враховуючи умови мінливого підприємницького середовища на сьогодні.

M. B. Christinуаk

MAIN THEORETICAL ASPECTS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

In the article on the basis of the conducted research of modern economic literature, the main problems of providing economic security for small enterprises were characterized, which allowed to form an effective scheme of providing economic security of small enterprises, taking into account the conditions of a changing business environment for today.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 799

Відомості про авторів

М. Б. Кристиняк

аспірантка кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства, м. Львів

M. B. Christinуаk

Postgraduate student of the Department of financial and economic security, accounting and taxation, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

Як цитувати статтю

Кристиняк М. Б. Основні теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки малих підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6260 (дата звернення: 28.09.2020).

Christinуаk, M. B. (2018), “ main theoretical aspects of providing economic security of small enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6260 (Accessed 28 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.