EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ СТАДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
В. В. Шкіренко

УДК: 657.6

В. В. Шкіренко

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ СТАДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей впровадження управлінського обліку на експлуатаційній стадії інвестиційного проекту. Автором обґрунтовано необхідність застосування управлінського обліку на кожній стадії життєвого циклу інвестиційного проекту, проаналізовано основні організаційні етапи та умови його імплементації. Водночас, доведено, що необхідною умовою ефективного контролю за результатами реалізації інвестиційного проекту є виокремлення його як окремого центру відповідальності, який можна віднести до центру інвестицій, прибутку, центру доходів і витрат, виділено умови віднесення інвестиційного проекту відповідного до центру відповідальності. У результаті дослідження автором запропонована структурна схема порядку кодування рахунку «Виробництво» у системі інвестиційного управлінського обліку.

V. V. Shkirenko

FEATURES OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING IMPLEMENTATION AT THE OPERATIONAL STAGE OF THE INVESTMENT PROJECT

Summary

The article is devoted to the research of the main features of the management accounting implementation at the operational stage of the investment project. The author substantiates the necessity of applying management accounting at every stage of the life cycle of the investment project, analyzing the main organizational stages and conditions of its implementation. At the same time, it’s proven that the necessary condition of efficient control over outcomeof investment project is its emphasizing as individual centre of responsibility that could be attributed to investment centre. Conditions of investment project attribution to responsibility centre is distinguished.As a result of the research, the author proposed a structural scheme of the account coding in the investment management accounting system.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

В. В. Шкіренко

аспірант кафедри аудиту ДНВЗ ім. В. Гетьмана

V. V. Shkirenko

Post-graduate of Audit Department of Kyiv National Economical University named by Vadym Getman

Як цитувати статтю

Шкіренко В. В. Особливості впровадження управлінського обліку на експлуатаційній стадії інвестиційного проекту. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6262 (дата звернення: 26.02.2020).

Shkirenko, V. V. (2018), “Features of the management accounting implementation at the operational stage of the investment project”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6262 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.