EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ
Ю. В. Охота, К. В. Козак

УДК: 330.131.5:662.767.2 - 049.7(477)

Ю. В. Охота, К. В. Козак

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто досвід використання біогазу в Україні, його механізм виробництва. Проаналізовано енергозалежність України по обсягах імпортованого природного газу. Висвітлено основні аспекти виробництва біогазу, використовуючи поновлювані джерела енергії, котрі в нашій крані є невичерпними та досліджено поетапну роботу біогазової установки. Окреслено реальні переваги необхідності виробництва та використання біогазу в нашій країні. На основі відповідного дослідження сформовано висновки щодо економічного, екологічного та соціального ефекту для населення країни від виробництва біогазу; виокремлено основні проблеми, які гальмують перспективу виробництва і використання біогазу в Україні.

Yu. Okhota, K. Kozak

THE MAIN TRENDS OF EFFICIENT USE OF BIOGAS IN UKRAINE

Summary

The article examines the experience of using biogas in Ukraine, its mechanism of production. The energy dependence of Ukraine on the volume of imported natural gasis analyzed. The main aspects of biogas production, using renewable energy sources, which are inexhaustible in our faucet and the step-by-step work of the biogas plant, are explored. The real advantages of the production and use of biogas in our country are outlined. Based on the relevant research, conclusions were drawn about the economic, environmental and social effects of the country's biogas production, the main problems that hinder the prospects of production and use of biogas are outlined.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

Ю. В. Охота

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Yu. Okhota

postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


К. В. Козак

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

K. Kozak

postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Охота Ю. В., Козак К. В. Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6264 (дата звернення: 28.09.2020).

Okhota, Yu. and Kozak, K. (2018), “The main trends of efficient use of biogas in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6264 (Accessed 28 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.