EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В. В. Ліщинська

УДК: 338.664.6

В. В. Ліщинська

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена аналізу конкурентного середовища підприємств хлібопекарської промисловості України. Розглянуто вплив конкурентних сил за моделлю М. Портера на рівень інтенсивності конкуренції серед підприємств хлібопекарської галузі. Визначено основних учасників ринку хліба та хлібобулочних виробів України. Проаналізовано суперництво між існуючими продавцями на ринку. Визначено стратегічні групи конкурентів на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Розглянуто економічні можливості та купівельні спроможності покупців хліба та хлібобулочних виробів. Проведено оцінку загрози входу в галузь нових конкурентів. Визначено які товари, що виробляються підприємствами інших підприємств є замінниками, конкурентоспроможними за ціною. Виявлено можливості впливу постачальників сировини та обладнання на хлібопекарську галузь.

V. Lіshchynska

AN ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE BAKING INDUSTRY IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the analysis of the competitive environment of the enterprises of the baking industry of Ukraine. The influence of competitive forces on the model of M. Porter on the level of competition intensity among bakery enterprises is considered. The main participants of the national market of bread and bakery products are determined. The competition between existing marketers is analyzed. Strategic groups of competitors in the market of bread and bakery products are determined. Economic opportunities and purchasing power of end users are considered. The threat of entry into the industry of new competitors is estimated. It is determined which goods produced by enterprises of other industries are substitutes for bread and bakery products, which are competitive at the price. The possibilities of influence of suppliers of raw materials and equipment on the baking industry are revealed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3611

Відомості про авторів

В. В. Ліщинська

здобувач, старший викладач кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

V. Lіshchynska

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Strategy, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Ліщинська В. В. Аналіз конкурентного середовища хлібопекарської промисловості України. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6265 (дата звернення: 21.04.2021).

Lіshchynska, V. (2018), “An analysis of the competitive environment of the baking industry in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6265 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.