EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИМОГИ
М. П. Попович, С. І. Головацька

УДК: 657.1

М. П. Попович, С. І. Головацька

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИМОГИ

Анотація

У статті розроблено принципи, функції та вимоги щодо формування внутрішньої управлінської звітності на підприємствах з виробництва пива. Запропоновано завдання управлінської звітності підприємств пивоварної промисловості. Визначено, що система внутрішньої звітності підприємств з виробництва пива повинна враховувати структуру системи управління та відповідати основним принципам щодо її підготовки.

M. P. Popovych, S. I. Golovatska

MANAGEMENT REPORT OF BEER PRODUCTION ENTERPRISES: PRINCIPLES, FUNCTIONS, REQUIREMENTS

Summary

The article describes the principles, functions and requirements for the formation of internal management reporting at beer enterprises. The problem of managerial reporting of enterprises of brewing industry is offered.It has been determined that the system of internal reporting of beer enterprises should take into account the structure of the management system and comply with the basic principles for its preparation.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 431

Відомості про авторів

М. П. Попович

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет

M. P. Popovych

postgraduate student, department of accounting, Lviv University of Trade and Economics


С. І. Головацька

к. е. н., професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет

S. I. Golovatska

Ph.D. (in Economics), Professor, Department of Accounting Lviv University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Попович М. П., Головацька С. І. Управлінська звітність підприємств з виробництва пива: принципи, функції, вимоги. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6268 (дата звернення: 26.02.2020).

Popovych, M. P. and Golovatska, S. I. (2018), “Management report of beer production enterprises: principles, functions, requirements”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6268 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.