УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИМОГИ | М П Попович | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИМОГИ
М. П. Попович, С. І. Головацька

УДК: 657.1

М. П. Попович

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет

С. І. Головацька

к. е. н., професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИМОГИ

M. P. Popovych

postgraduate student, department of accounting, Lviv University of Trade and Economics

S. I. Golovatska

Ph.D. (in Economics), Professor, Department of Accounting Lviv University of Trade and Economics

MANAGEMENT REPORT OF BEER PRODUCTION ENTERPRISES: PRINCIPLES, FUNCTIONS, REQUIREMENTS

У статті розроблено принципи, функції та вимоги щодо формування внутрішньої управлінської звітності на підприємствах з виробництва пива. Запропоновано завдання управлінської звітності підприємств пивоварної промисловості. Визначено, що система внутрішньої звітності підприємств з виробництва пива повинна враховувати структуру системи управління та відповідати основним принципам щодо її підготовки.

The article describes the principles, functions and requirements for the formation of internal management reporting at beer enterprises. The problem of managerial reporting of enterprises of brewing industry is offered.It has been determined that the system of internal reporting of beer enterprises should take into account the structure of the management system and comply with the basic principles for its preparation.