EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, О. І. Войтович

УДК: 339.98: 658.64:658.8:61

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, О. І. Войтович

МОДЕЛІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто ринок послуг з охорони здоров'я крізь призму конкуренції. Класифіковано ринок послуг з охорони здоров’я на: ринок медичних послуг, фармацевтичний ринок, ринок медичного обладнання, ринок науково-медичних розробок, ринок ноу-хау в галузі медицини, ринок праці медичних працівників, що дозволило ідентифікувати диверсифіковані моделі конкуренції на ньому. Перешкоди для входу, інформаційна асиметрія та економія на масштабі визначені як іманентні риси моделей конкуренції на ринку послуг з охорони здоров’я. Виокремлено напрямки регулювання ринків послуг з охорони здоров’я.

N. Reznikova, O. Ivashchenko, O. Voitovych

COMPETITION MODELS AT THE MARKET FOR HEALTH CARE: THE PROBLEM OF UTILIZATION OF THE MEDICAL INDUSTRY CAPACITY AND ITS REGULATION IN TERMS OF GLOBALIZATION

Summary

The market for health care is studied in the article through the prism of competition: The market for health care is classified into: the market for medical services, the market for medicines, the market for medical equipment, the market for medical research and development, the market for know-how in the medical field, the labor market of medical personnel, which allows for identifying diversified models of competition in it. Barriers for access, information asymmetry and economy on scales are defined as immanent features of competition models in the market in health care.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3048

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit


О. І. Войтович

лікар

O. Voitovych

MD

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Войтович О. І. Моделі конкуренції на ринку послуг в сфері охорони здоров’я: проблема використання потенціалу медичної галузі та її регулювання в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6277 (дата звернення: 20.04.2021).

Reznikova, N., Ivashchenko, O. and Voitovych, O. (2018), “Competition models at the market for health care: the problem of utilization of the medical industry capacity and its regulation in terms of globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6277 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.