EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО І ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, О. І. Войтович

УДК: 339.98: 658.64:658.8:61

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, О. І. Войтович

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО І ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті розглядається потенціал міжнародного ринку медичного туризму крізь призму складових ринку медичних послуг — ринку лікувальних послуг, ринку оздоровчих послуг, ринку спа-послуг. Враховуючи відсутність уніфікованого підходу до визначення сутності та форм медичного туризму серед різних інституцій, з метою уникнення термінологічної плутанини та оцінки потенціалу його росту, запропонована його альтернативна класифікація на лікувальний та оздоровчий. Виокремлено детермінанти розвитку медичного туризму та визначено джерела попиту на медичні послуги.

N. Reznikova, O. Ivashchenko, O. Voitovych

THE RELATION BETWEEN THE NOTIONS OF HEALTH CARE TOURISM AND WELLNESS TOURISM IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT OF THE CAPACITY OF THE INTERNATIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES

Summary

The capacity of the international market of medical services is analyzed through the prism of the components of the market of medical services: the market for health care, the market for wellness, the market for spa-services. Considering that various institutions do not have a unified approach to the definition of the essence and forms of medical tourism, its alternative classification into health care tourism and wellness tourism is proposed in order to prevent a terminological confusion when assessing its capacity for growth. The determinants of medical tourism development and the sources of demand for medical services are outlined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 3018

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit


О. І. Войтович

лікар

O. Voitovych

MD

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Войтович О. І. Про співвідношення понять лікувального і оздоровчого туризму в контексті оцінки потенціалу міжнародного ринку медичних послуг. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6278 (дата звернення: 02.03.2021).

Reznikova, N., Ivashchenko, O. and Voitovych, O. (2018), “The relation between the notions of health care tourism and wellness tourism in the context of assessment of the capacity of the international market of medical services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6278 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.