EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
В. В. Фатюха, О. В. Яришко, Л. І. Кирилова, Є. Ю. Ткаченко

УДК: 336.71:65.012.12

В. В. Фатюха, О. В. Яришко, Л. І. Кирилова, Є. Ю. Ткаченко

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено теоретично-методичні підходи до формування позитивного фінансового результату банку; проаналізовано основні показники діяльності комерційних банків, що функціонують наразі в Україні; запропоновано напрямки поліпшення фінансової результативності банків.

V. V. Fatyuha, O. V. Yarishko, L. I. Kirilova, E. Y. Tkachenko

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Summary

The article examines the theoretical and methodological approaches to the formation of a positive financial result of the bank; analysis of the main indicators of commercial banks; offered improved performance of banks.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 225

Відомості про авторів

В. В. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

V. V. Fatyuha

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia


О. В. Яришко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

O. V. Yarishko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia


Л. І. Кирилова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

L. I. Kirilova

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia


Є. Ю. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

E. Y. Tkachenko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Фатюха В. В., Яришко О. В., Кирилова Л. І., Ткаченко Є. Ю. Аналіз фінансових результатів банківського сектору України. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6292 (дата звернення: 19.09.2019).

Fatyuha, V. V., Yarishko, O. V., Kirilova, L. I. and Tkachenko, E. Y. (2018), “Analysis of financial results of the banking sector of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6292 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.