EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ
В. Г. Герасимчук, А. П. Липисієнко

УДК: 338.47

В. Г. Герасимчук, А. П. Липисієнко

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку світового ринку машинобудування. Проведено аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції країнами світу. Проаналізовано територіальну структуру машинобудування у світі. Визначено основні світові регіони машинобудування і виділені країни-лідери та ключові компанії-виробники машинобудівної продукції. Розглянуто світові тенденції розвитку машинобудівної галузі провідних країн світу. Сформульовано проблеми, які стримують розвиток машинобудівного комплексу України та виявлено перспективи щодо розвитку галузі. З урахуванням узагальнення проаналізованого світового досвіду, запропоновано шляхи модернізації машинобудівного комплексу України.

V. G. Gerasymchuk, А. P. Lipisienko

ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF MECHANICAL ENGINEERING

Summary

The article deals with the trends in the development of the engineering complex of the leading countries of the world. The territorial structure of mechanical engineering in the world is analyzed. The main world regions of mechanical engineering are considered and the countries – leaders in this sphere are allocated. The main factors that influence the prospects of development of the machine-building complex of Ukraine are studied and identified. Ways of modernization of machine-building complex of Ukraine taking into account the analyzed foreign experience are offered.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6642

Відомості про авторів

В. Г. Герасимчук

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

V. G. Gerasymchuk

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor, Department of international Economics NTUU "Igor Sikorsky KPI", Kyiv


А. П. Липисієнко

бакалавр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

А. P. Lipisienko

Bachelor, NTUU " Igor Sikorsky KPI", Kyiv

Як цитувати статтю

Герасимчук В. Г., Липисієнко А. П. Світові тенденції розвитку машинобудування. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6294 (дата звернення: 01.03.2024).

Gerasymchuk, V. G. and Lipisienko, А. P. (2018), “Analysis of the world market of mechanical engineering”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6294 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.