EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Т. В. Корягіна

УДК: 336.027

Т. В. Корягіна

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті проаналізовано сутність та вплив інструментів фіскальної політики на складові економічної безпеки країни. Визначено завдання економічної безпеки та соціальної безпеки, що можуть бути вирішені урядом через дієвий фіскальний механізм.

T. V. Koryagina

FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Summary

In the article analyzes the essence and influence of fiscal policy instruments on the components of economic security of the country. The tasks of economic security and social security that can be solved by the government through the effective fiscal mechanism are determined.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6428

Відомості про авторів

Т. В. Корягіна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

T. V. Koryagina

Ph.D in Public Administration, associate professor of the department of taxation and social security, University of custom business and finances, Dnіprо

Як цитувати статтю

Корягіна Т. В. Фіскальна політика як інструмент забезпечення національної безпеки держави. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6305 (дата звернення: 29.02.2024).

Koryagina, T. V. (2018), “Fiscal policy as an instrument for providing national security of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6305 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.