ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | К В Крикун | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
К. В. Крикун, С. Л. Оліферук, Н. Б. Сердюченко

УДК: 338.2:069.003

К. В. Крикун

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

С. Л. Оліферук

магістр, старший викладач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

Н. Б. Сердюченко

доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуті засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, такі як забезпечення високого рівня якості продукції, зниження поточних витрат і ефективність використання оборотних фондів підприємства. Надані показники, за допомогою яких можна їх обчислити. А також показано схему економічного забезпечення рівня конкурентоспроможності.

The article considers the means of raising the level of competitiveness of the enterprise, such as ensuring a high level of product quality, reducing current costs and efficiency of use of working capital of the enterprise. Provided metrics with which you can calculate them. Also shown is the scheme of economic support for competitiveness.