ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ | С О Лебеденко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
С. О. Лебеденко, А. С. Шпіляк

УДК: 339.138

С. О. Лебеденко

к. т. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. С. Шпіляк

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

S. О. Lebedenko

Ph.D. in Engineering Science, associate professor of the Industrial Marketing Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

A. S. Shpiliak

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE CREATION OF MOBILE APP PROMOTION STRATEGY

У статті розглянуто особливості формування стратегії просування для мобільних додатків, виявлено основні етапи стратегії просування даного продукту. Вони включають аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів, аналіз маркетингового середовища, підбір інструментів просування мобільного додатку та фіналізацію стратегії просування. Проаналізовано доцільність впровадження комплексу заходів із просування мобільного застосунку окремо для етапу до релізу та після релізу мобільного додатку. Визначено інструментарій просування мобільних додатків через онлайн та оффлайн канали відповідно для різних етапів стратегії просування, зокрема, описано інструменти, специфічні виключно для просування мобільних додатків. Проаналізовано дані стосовно поведінки користувачів мобільних додатків та визначено ключові найбільш ефективні інструменти просування. Надано рекомендації для створення комплексної та ефективної стратегії просування мобільних додатків, що дозволить досягнути ефекту синергії.

In this article the specialities of the creation of mobile app promotion strategy are described, the main stages of promotion strategy are defined. The stages include the analysis of target audience, the competitor analysis, the analysis of marketing environment, the definition of promotional tools and the finalization of the strategy. The worthwhileness to develop separate complexes of promotional actions before and after mobile app release is analysed. The online and offline mobile app promotional tools are defined specifically for the stages before and after app release. The promotional tools which are specific only for mobile apps are described. The data about mobile app user behavior is analysed and the most effective promotion tools are defined. The recommendation for the creation of the complex and effective mobile app promotional strategy are given.