EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
С. О. Лебеденко, А. С. Шпіляк

УДК: 339.138

С. О. Лебеденко, А. С. Шпіляк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Анотація

У статті розглянуто особливості формування стратегії просування для мобільних додатків, виявлено основні етапи стратегії просування даного продукту. Вони включають аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів, аналіз маркетингового середовища, підбір інструментів просування мобільного додатку та фіналізацію стратегії просування. Проаналізовано доцільність впровадження комплексу заходів із просування мобільного застосунку окремо для етапу до релізу та після релізу мобільного додатку. Визначено інструментарій просування мобільних додатків через онлайн та оффлайн канали відповідно для різних етапів стратегії просування, зокрема, описано інструменти, специфічні виключно для просування мобільних додатків. Проаналізовано дані стосовно поведінки користувачів мобільних додатків та визначено ключові найбільш ефективні інструменти просування. Надано рекомендації для створення комплексної та ефективної стратегії просування мобільних додатків, що дозволить досягнути ефекту синергії.

S. О. Lebedenko, A. S. Shpiliak

THE CREATION OF MOBILE APP PROMOTION STRATEGY

Summary

In this article the specialities of the creation of mobile app promotion strategy are described, the main stages of promotion strategy are defined. The stages include the analysis of target audience, the competitor analysis, the analysis of marketing environment, the definition of promotional tools and the finalization of the strategy. The worthwhileness to develop separate complexes of promotional actions before and after mobile app release is analysed. The online and offline mobile app promotional tools are defined specifically for the stages before and after app release. The promotional tools which are specific only for mobile apps are described. The data about mobile app user behavior is analysed and the most effective promotion tools are defined. The recommendation for the creation of the complex and effective mobile app promotional strategy are given.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6546

Відомості про авторів

С. О. Лебеденко

к. т. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

S. О. Lebedenko

Ph.D. in Engineering Science, associate professor of the Industrial Marketing Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


А. С. Шпіляк

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

A. S. Shpiliak

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Лебеденко С. О., Шпіляк А. С. Формування стратегії просування мобільних додатків. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6312 (дата звернення: 01.03.2024).

Lebedenko, S. О. and Shpiliak, A. S. (2018), “The creation of mobile app promotion strategy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6312 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.