EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. А. Петрищенко, В. В. Горобій, А. М. Осіпова

УДК: 332.146.2

Н. А. Петрищенко, В. В. Горобій, А. М. Осіпова

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Українські підприємства в сучасний період функціонують в складних умовах. Проблеми господарювання полягають в мінливості зовнішнього середовища, нзької стабільності та платоспроможності підприємств. Також негативно впливають на діяльність підприємств низька конкурентоспроможність, інфляція, трансформаційні процеси. Поставлена мета виявити низку факторів, що негативно впливають на діяльність будівельних підприємств та призводять до кризи. Висвітлено необхідність комплексного дослідження функціонування підприємств будівельної галузі. Вказано, що фінансовий стан будівельних організацій залежить від особливостей функціонування галузі будівництва. Проведено аналіз показників будівельних підприємств на підставі даних Державного комітету статистики. Виявлено, що спостерігається зростання обсягів будівельних робіт та скорочення збитку від операційної діяльності. Негативним є скорочення кількості суб’єктів господарювання в будівельної сфері та зростання частки збиткових підприємств. Наведено основні фактори, що можуть впливати на діяльність будівельних підприємств. Причинами визначено недосконале управління ресурсами та логістикою на підприємствах, застаріле обладнання, низька конкурентоспроможність персоналу та продукції, відсутність своєчасних антикризових заходів та економічного моніторингу.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6262

Відомості про авторів

Н. А. Петрищенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса


В. В. Горобій

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса


А. М. Осіпова

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Як цитувати статтю

Петрищенко Н. А., Горобій В. В., Осіпова А. М. Фактори виникнення кризових явищ на будівельних підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6319 (дата звернення: 29.02.2024).

Petryshchenko, N. A., Goroby, V. V. and Osipova, A. M. (2018), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6319 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.