EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
С. В. Нараєвський

УДК: 332+338.45:621.31

С. В. Нараєвський

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Анотація

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у країнах Центральної та Східної Європи. Серед регіональних лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, що мають вихід до моря.
Серед світових лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, Західної Європи, що активно розвивають офшорну вітрову енергетику. Перевагою офшорної вітроенергетики є більш сильні та стабільні вітрові потоки. Це надає можливість отримувати вищий коефіцієнт використання встановленої потужності вітроенергетичного обладнання. Вітроенергетика України за ефективністю роботи поступається провідним країнам у даній галузі, але має гарні перспективи для подальшого розвитку у разі виконання певних умов. Підвищення ефективності роботи вітроенергетики України можна досягти при переході до розвитку офшорної вітроенергетики та завдяки використанню вітроустановок з більшою одиничною потужністю.

S. V. Naraievskyi

EFFICIENCY OF THE INSTALLED CAPACITY IN THE WIND POWER INDUSTRY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES

Summary

The article provides a comparative analysis of the efficiency work of wind power in countries of Central and Eastern Europe. Countries with access to the sea are leaders in wind power among the countries of the region. Western European countries that are developing offshore wind power are world leaders in this field.
The advantage of offshore wind power is stronger and more stable winds. This provides the opportunity to receive a higher utilization rate of installed power of wind energy equipment. The efficiency of Ukrainian wind power inferior to leading countries in this field, but it has good prospects for further development if certain conditions will be done. Improving efficiency of the wind power industry in Ukraine can be achieved in the transition to the development of offshore wind power and through the use of wind turbines with a higher unit capacity.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5890

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

S. V. Naraievskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В. Ефективність використання встановленої потужності у вітроенергетиці країн центральної та східної європи. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6321 (дата звернення: 29.02.2024).

Naraievskyi, S. V. (2018), “Efficiency of the installed capacity in the wind power industry of central and eastern europe countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6321 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.