EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

REGIONAL TRENDS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE
T. I. Zosymenko

УДК: 338.28

T. I. Zosymenko

REGIONAL TRENDS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE

Анотація

The comparative assessment of the convergence degree of the regional economic systems of Ukraine with the EU in 2014–2016 were conducted in the study. The Index of Eurointegration economic headway of the regions was used as an instrument of evaluation. In general, the dynamic of Eurointegration economic headway of Ukrainian regions was positive. During the period researched there was the increase in the overall level of openness of the regional economic systems for the trade with the EU. The gradual adaptation of Ukrainian producers to the new political and economic realities contributed to the revival of the positive exports dynamic from the majority regions to the EU. The events and processes which positively influenced the institutional environment were: reduction of the territorial disparities in the EU project support and shifting the focus of European donors from the western to the northern, central and eastern regions; the increase in the number of the local authorities involved in the events devoted to economic issues of the EU-Ukraine Association Agreement, including educational activities for the rural population with the participation of the EU experts. Care should be taken to the further development of the regional action plans for economic part of the Association Agreement implementation.

Т. І. Зосименко

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Summary

У статті здійснено порівняльне оцінювання ступеня зближення регіональних економічних систем України з ЄС у 2014-2016 рр. В якості інструмента оцінювання використано Індекс євроінтеграційного економічного поступу. У цілому, динаміка євроінтеграційного економічного поступу українських регіонів була позитивною. Протягом досліджуваного періоду спостерігалося зростання загального рівня відкритості регіональних економічних систем для торгівлі з ЄС. Поступова адаптація українських виробників до нових політичних та економічних реалій призвела до відновлення позитивної експортної динаміки з більшості регіонів до ЄС. Серед сприятливих явищ та процесів у сфері інституційної підтримки були: скорочення територіальних диспропорцій у розподілі проектної підтримки з ЄС та зміщення фокусу європейських донорів із західних до північних, центральних та східних регіонів; зростання числа місцевих органів влади, котрі долучались до проведення заходів з питань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи освітні заходи для сільського населення за участю експертів з ЄС. Подальша увага має зосереджуватися на удосконаленні обласних планів заходів з імплементації економічної частини Угоди про асоціацію.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5793

Відомості про авторів

T. I. Zosymenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Theoretical and Applied Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Т. І. Зосименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Як цитувати статтю

Zosymenko T. I. Regional trends of european economic integration processes in Ukraine. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6327 (дата звернення: 01.03.2024).

Зосименко, Т. І. (2018), “Регіональні тенденції процесів європейської економічної інтеграції в Україні”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6327 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.