EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ
А. В. Катаєв, С. В. Оберемок

УДК: 339.138/338.5(075.8)

А. В. Катаєв, С. В. Оберемок

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ

Анотація

У статті наведені результати теоретичного узагальнення факторів цінової чутливості споживачів та верифікації їхньої актуальності сучасним ринковим умовам. Доведено, що ціна товару визначається не тільки економічними, а й психологічними міркуваннями споживача; фактично покупець проводить порівняння не із товарами-замінниками, а з тими, які представляються йому такими. Професійне використання відомих цінових ефектів, перманентний моніторинг цінової чутливості споживачів і відповідна реакція на них через real-time маркетинг дозволять суб’єкту господарювання успішно використовувати увесь функціональний потенціал концепції маркетингу довіри.

A. V. Kataiev, S. V. Oberemok

FACTORS OF CONSUMERS’ PRICE SENSITIVITY: RESULTS OF SYSTEMATIZATION AND VERIFICATION OF RELEVANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TRUST-BASED MARKETING CONCEPT

Summary

The article presents the results of theoretical generalization of factors of consumers’ price sensitivity and verification of their relevance to modern market conditions. It has been proved that the price of a product is determined not only by economic but also by the consumer's psychological considerations; in fact, the consumer makes a comparison not with substitute goods, but with those that seem to be such to him. The professional use of well-known price effects, the constant monitoring of consumers’ price sensitivity and the corresponding response to them through real-time marketing will enable the business entity to successfully use all the functional potential of the concept of trust-based marketing.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6890

Відомості про авторів

А. В. Катаєв

канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

A. V. Kataiev

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Marketing and Trade Entrepreneurship of Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics


С. В. Оберемок

канд. екон. наук, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету

S. V. Oberemok

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Pharmaceutical Marketing and Management of National University of Pharmacy

Як цитувати статтю

Катаєв А. В., Оберемок С. В. Фактори цінової чутливості споживачів: результати систематизації та верифікації актуальності в рамках концепції маркетингу довіри. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6332 (дата звернення: 01.03.2024).

Kataiev, A. V. and Oberemok, S. V. (2018), “Factors of consumers’ price sensitivity: results of systematization and verification of relevance within the framework of the trust-based marketing concept”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6332 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.