СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ | М В Максімова | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ
М. В. Максімова

УДК: 336.718

М. В. Максімова

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ

M. Maksimova

PhD, Economics, Lecturer, Banking Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE MODERN STATE OF INSTITUTIONAL PROVISION OF GOVERNMENT REGULATION OF BANKING ACTIVITY

В статті проведено детальний аналіз функціональних обов’язків органів державного регулювання в сфері банківської діяльності. Представлено модель співпраці та координації діяльності органів державного регулювання банківської діяльності, яку побудовано із застосування методики структурування елементів системи.

The functional responsibilities of government regulation bodies in banking activity were analyzed in the article. The model of interaction and coordination of government regulation bodies activity was constructed with the application of the method of structuring the elements of the system.