EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ
М. В. Максімова

УДК: 336.718

М. В. Максімова

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ

Анотація

В статті проведено детальний аналіз функціональних обов’язків органів державного регулювання в сфері банківської діяльності. Представлено модель співпраці та координації діяльності органів державного регулювання банківської діяльності, яку побудовано із застосування методики структурування елементів системи.

M. Maksimova

THE MODERN STATE OF INSTITUTIONAL PROVISION OF GOVERNMENT REGULATION OF BANKING ACTIVITY

Summary

The functional responsibilities of government regulation bodies in banking activity were analyzed in the article. The model of interaction and coordination of government regulation bodies activity was constructed with the application of the method of structuring the elements of the system.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5770

Відомості про авторів

М. В. Максімова

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

M. Maksimova

PhD, Economics, Lecturer, Banking Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Максімова М. В. Сучасний стан інституціoнальнoгo забезпечення державнoгo регулювання банківськoї діяльнoсті. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6334 (дата звернення: 02.03.2024).

Maksimova, M. (2018), “The modern state of institutional provision of government regulation of banking activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6334 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.