EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
О. А. Подолянчук, В. В. Домбровська

УДК: 657.37:336.226.322

О. А. Подолянчук, В. В. Домбровська

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Анотація

У статті досліджено наукові думки щодо розкриття змісту податку на додану вартість, представлено основні елементи податку на додану вартість, розкрито основи обліку розрахунків за податком на додану вартість.

O. A. Podolianchuk, V. V. Dombrovska

VALUE ADDED TAX ACCOUNTING AND REPORTING

Summary

The article explores the scientific opinions regarding the interpretation of the value added tax, presents the main elements of the value added tax, and reveals the foundations of accounting the value added tax.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6256

Відомості про авторів

О. А. Подолянчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

O. A. Podolianchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation in the Economic Sectors, Vinnytsia National Agrarian University


В. В. Домбровська

студентка 4 курсу факультету «Облік і аудит», Вінницький національний аграрний університет

V. V. Dombrovska

Fourth year student of the Accounting and Audit Department, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Подолянчук О. А., Домбровська В. В. Облік та звітність за податком на додану вартість. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6337 (дата звернення: 29.02.2024).

Podolianchuk, O. A. and Dombrovska, V. V. (2018), “Value added tax accounting and reporting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6337 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.