EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DIAGNOSING THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATION (BASED ON MOSAIC EVOLUTION CONCEPT)
H. Bilokonenko

УДК: 65.016

H. Bilokonenko

DIAGNOSING THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATION (BASED ON MOSAIC EVOLUTION CONCEPT)

Анотація

Changing views on the nature of development of socio-economic potential (based on its structural elements life cycle) has become a prerequisite for updating the methodical approach to diagnosis. The article represents the guidelines how to diagnose socio-economic potential development (based on mosaic evolution concept), describing main analytical procedures, and demonstrates practical results of its diagnostics (for objective components) according to the author's technique.

Г. В. Білоконенко

ДІАГНОСТУВАННЯ МОЗАЇЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Summary

Зміна поглядів на природу розвитку соціально-економічного потенціалу (у контексті життєвого циклу його структурних елементів) стала передумовою для оновлення методичного підходу до діагностики. Стаття присвячена дослідженню можливостей діагностування мозаїчних аспектів розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації. За авторською методикою проведено оцінку рівня розвитку соціально-економічного потенціалу машинобудівного підприємства, представлено результати діагностування мозаїчних аспектів розвитку.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5778

Відомості про авторів

H. Bilokonenko

Ph.D. (in Economics), Lecturer of Economics and Social Sciences Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Г. В. Білоконенко

к. е. н., викладач кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Як цитувати статтю

Bilokonenko H. Diagnosing the socio-economic potential development of industrial organization (based on mosaic evolution concept). Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6338 (дата звернення: 02.03.2024).

Білоконенко, Г. В. (2018), “Діагностування мозаїчних аспектів розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6338 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.