EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ
Р. М. Циган, А. О. Ананченко

УДК: 339.137.2.003.12,,313”

Р. М. Циган, А. О. Ананченко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізована оцінка конкурентоспроможності кондитерських компаній, розглянуто особливості розвитку української кондитерської промисловості, досліджено основні характеристики українського виробника на світовому ринку кондитерських виробів. Розроблено стратегію розширення експортних операцій підприємства, як один із способів збільшення іноземного ринку збуту продукції. Досліджено підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розроблено підхід до оцінки конкурентоспроможності (стратегічний підхід) українського кондитерського підприємства. Проведено аналіз кондитерського підприємства України за розробленим підходом. Досліджено проблему виходу кондитерських підприємств на міжнародний ринок збуту товару. Запропоновано уточнене визначення конкурентоспроможності підприємства з урахування конкурентних переваг.

R. N. Tsygan, A. O. Ananchenko

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS ESTIMATION: STRATEGIC VECTOR OF DEVELOPMENT

Summary

In this article were analyzed the competitiveness of the confectionery companies, considered the specific of the Ukrainian confectionery industry development, conducted the main characteristics of the world confectionery market. The strategy of expanding the company’s export operations has been developed, as a way to increase the foreign distribution market. Studies have been conducted to find approaches to evaluation competitiveness of the enterprises. The approach to assessing the competitiveness (strategic approach) of the Ukrainian confectionary enterprise has been designed. Using this approach, Ukrainian confectionary enterprise was analized. The problem of entry on the international market by confectionary enterprises is investigated. It was also suggested the refined definition of competitiveness of the enterprise, taking into consideration the competitive advantage.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5804

Відомості про авторів

Р. М. Циган

старший викладач, кафедра облік і фінанси, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

R. N. Tsygan

Elder lecturer, department of accounting and finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk


А. О. Ананченко

студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

A. O. Ananchenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

Як цитувати статтю

Циган Р. М., Ананченко А. О. Удосконалення методики оцінки конкурентоспроможності підприємства: стратегічний вектор розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6342 (дата звернення: 01.03.2024).

Tsygan, R. N. and Ananchenko, A. O. (2018), “Improvement of the methodology of enterprise competitiveness estimation: strategic vector of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6342 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.