EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
О. В. Крухмаль, А. Ю. Васильчук

УДК: 368 (466)(043.1)

О. В. Крухмаль, А. Ю. Васильчук

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено особливості формування кредитної політкики та її значення в діяльності банків України. Проаналізовано основні тенденції розвитку кредитної діяльності банків України протягом 2012-2017 років за такими основними показниками: обсяги кредитних портфелів, процентні ставки за кредитами, обсяги активів та сформованих за ними резервів, питома вага проблемних кредитів. Було проведено порівняльний аналіз особливостей кредитних політик банків з різним капіталом. Визначено зовнішні фактори, що впливають на формування кредитної політики банків.

O. V. Kruhmal, A. Y. Vasylchuk

FEATURES OF FORMATION OF UKRAINE CREDIT POLICY

Summary

The article outlines the peculiarities of the formation of credit policy and its importance in the activity of Ukrainian banks. The main tendencies of development of lending activity of Ukrainian banks during the years 2012-2017 are analyzed on the following main indicators: volumes of loan portfolios, interest rates on loans, volumes of assets and their formed reserves, the share of problem loans. A comparative analysis of the peculiarities of credit policies of banks with different capital was conducted. The external factors influencing the formation of credit policy of banks are determined.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5880

Відомості про авторів

О. В. Крухмаль

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

O. V. Kruhmal

candidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», Sumy


А. Ю. Васильчук

студентка 5-го курсу, напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа»), Сумський державний університет, м. Суми

A. Y. Vasylchuk

the student of 5 course, the specialty «Finance, banking and insurance» (specialization «Banking»), «Sumy State University», Sumy

Як цитувати статтю

Крухмаль О. В., Васильчук А. Ю. Особливості формування кредитної політики банками України. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6344 (дата звернення: 01.03.2024).

Kruhmal, O. V. and Vasylchuk, A. Y. (2018), “Features of formation of Ukraine credit policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6344 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.