EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
В. І. Шийко

УДК: 336+338.486

В. І. Шийко

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Анотація

Актуалізовано необхідність здійснення інтегрального оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики. Вдосконалено традиційну методику оцінювання фінансової стійкості підприємств, яка полягає в застосуванні інтегрального показника оцінки фінансової стійкості підприємств, що полягає у застосування функції Харингтона та прийомів нечітко-множинного підходу до моделюавання таких показників. Здійснено комплексний аналіз та оцінку фінансової стійкості підприємств. Проведено прогнозування інтегрального показника оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики.

V. I. Shiyko

IMPROVEMENT METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF POWER INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

Updated the necessity of carrying out an integrated assessment of financial stability of enterprises of the electric power industry. Improved the traditional method of assessing the financial sustainability of enterprises, which is to apply the integral indicator of the financial sustainability of enterprises, which consists in applying the Harrington function and methods of fuzzy-plural approach to modeling such indicators. Carried out the complex analysis and evaluation of financial sustainability of enterprises. Carried out the forecast of the integral indicator of financial stability estimation of the electric power industry enterprises is carried out.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5876

Відомості про авторів

В. І. Шийко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ІнЕУ ІФНТУНГ

V. I. Shiyko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, InEU IFNTUNG, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Шийко В. І. Вдосконалення методики оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6347 (дата звернення: 23.07.2024).

Shiyko, V. I. (2018), “Improvement methodology for assessing the financial sustainability of power industry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6347 (Accessed 23 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.