EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЧЧИНИ
В. М. Полеся

УДК: 338.48(477.44)

В. М. Полеся

СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЧЧИНИ

Анотація

У статті проведено аналіз туристичного потенціалу Вінницької області. Встановлено, що Вінниччина володіє сукупністю необхідних та унікальних ресурсів, які формують передумови для ефективного та високоприбуткового розвитку туристичної сфери (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів та культурно-історичної спадщини, санаторно-курортна база). Проаналізовано проблеми розвитку туристичної галузі у Вінницькій області. Це: недостатньо розвинена інфраструктура; погана система транспортного обслуговування туристів; якість надання туристичних послуг. Систематизовано перелік питань, які необхідно вирішити в найближчій перспективі.

Vasilisa Polesya

STATE OF DEVELOPMENT OF THE TRAINING INDUSTRY OF VINNYTSIA REGION

Summary

The article analyzes the tourist potential of the Vinnytsia region. It has been established that Vinnytsya Region has a set of necessary and unique resources that form the preconditions for efficient and highly profitable development of the tourism sector (favorable geographical location, favorable climate, diverse relief, unique combination of natural and recreational resources and cultural and historical heritage, sanatorium and resort base).
The problems of tourism industry development in Vinnytsia region are analyzed. These are: insufficiently developed infrastructure; poor system of transport services for tourists; the quality of providing tourist services. The main directions of development of the tourism industry and the directions of their development are considered.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5920

Відомості про авторів

В. М. Полеся

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

Vasilisa Polesya

Lecturer of the Department of Management of Hotel and Restaurant Business and Tourism, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

Як цитувати статтю

Полеся В. М. Стан розвитку туристичної галузі вінниччини. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6355 (дата звернення: 01.03.2024).

Polesya, Vasilisa (2018), “State of development of the training industry of vinnytsia region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6355 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.