АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ | А В Чорний | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ
А. В. Чорний

УДК: 338.1:159.95

А. В. Чорний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ

A. Chornyi

PhD-Student, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev

TRENDS ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF IT SPECIALISTS

У статті подано аналіз трендів розвитку лідерських компетенцій ІТ- фахівців, розглянуто деякі аспекти лідерства в ІТ-галузі. На основі дослідження наукових джерел визначено принципи розвитку лідерства на сучасному етапі глобального економічного розвитку. Автором проаналізовано сучасні моделі розвитку лідерських компетенцій, що відображають потреби сучасного менеджменту, містять стандарти поведінки та дій працівників. Зазначено традиційні та інноваційні методи розвитку лідерських компетенцій.

In the article the analysis development trends of leadership competences of IT specialists is given, some aspects of leadership in the IT industry are considered. Based on the research of scientific sources, the principles of leadership development at the present stage of global economic development are determined. The author analyzes modern development models of leadership competencies that reflect the needs of modern management, contain standards of behavior and actions of employees. Traditional and innovative methods of development of leadership competences are indicated.