EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ
А. В. Чорний

УДК: 338.1:159.95

А. В. Чорний

АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ

Анотація

У статті подано аналіз трендів розвитку лідерських компетенцій ІТ- фахівців, розглянуто деякі аспекти лідерства в ІТ-галузі. На основі дослідження наукових джерел визначено принципи розвитку лідерства на сучасному етапі глобального економічного розвитку. Автором проаналізовано сучасні моделі розвитку лідерських компетенцій, що відображають потреби сучасного менеджменту, містять стандарти поведінки та дій працівників. Зазначено традиційні та інноваційні методи розвитку лідерських компетенцій.

A. Chornyi

TRENDS ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF IT SPECIALISTS

Summary

In the article the analysis development trends of leadership competences of IT specialists is given, some aspects of leadership in the IT industry are considered. Based on the research of scientific sources, the principles of leadership development at the present stage of global economic development are determined. The author analyzes modern development models of leadership competencies that reflect the needs of modern management, contain standards of behavior and actions of employees. Traditional and innovative methods of development of leadership competences are indicated.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6687

Відомості про авторів

А. В. Чорний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Chornyi

PhD-Student, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev

Як цитувати статтю

Чорний А. В. Аналіз трендів розвитку лідерських компетенцій іт-фахівців. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6359 (дата звернення: 26.05.2024).

Chornyi, A. (2018), “Trends analysis of development of leadership competencies of it specialists”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6359 (Accessed 26 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.