EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ
О. В. Ткач

УДК: 519.863:332.37:625.537

О. В. Ткач

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ

Анотація

Вітрова та водна ерозії поширені у світі та в Україні. Автором була побудована раніше математична модель економічних процесів збереження родючості ґрунтів за рахунок протиерозійної меліорації. Дослідження виконано на основі цієї моделі за умов різних обсягів вкладень. Собівартість робіт, реінвестування та фінансові результати антиерозійної меліорації земель проаналізовані у статті. Доведено доцільність інвестування власних коштів для здійснення протиерозійної меліорації.

O. V. Tkach

THE ANTI-EROSION AMELIORATION’S OWN INVESTMENT EFFICIENCY RESEARCH

Summary

The water and wind soil erosion is spread around the world and in Ukraine. The soil fertility preservation’s economic mathematical model of anti-erosion amelioration had been constructed earlier. The research has been made on the base of this model. Net cost, reinvestment and the anti-erosion land improvement’s financial results have been analyzed in the article. The research has been done under condition of the various investments. The expediency of own investment has been proved.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5632

Відомості про авторів

О. В. Ткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

O. V. Tkach

PhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Ткач О. В. Дослідження економічної ефективності інвестування протиерозійної меліорації ґрунтів за власні кошти. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6362 (дата звернення: 02.03.2024).

Tkach, O. V. (2018), “The anti-erosion amelioration’s own investment efficiency research”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6362 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.