EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА»
В. М. Марченко, А. І. Бондар

УДК: 330.1

В. М. Марченко, А. І. Бондар

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА»

Анотація

Стаття присвячена оцінюванню фінансового потенціалу підприємства, яке передбачає визначення наявних та можливих фінансових ресурсів з використанням індикаторів можливості та показників додаткового фінансування. Визначено рівень фінансового потенціалу на досліджуваному підприємстві та побудовано за результатами криву фінансового потенціалу. З’ясовано напрями підвищення фінансового потенціалу підприємства.

V. М. Marchenko, A. I. Bondar

EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY FOR EXAMPLE ENTERPRISE PJSC "SKF UKRAINE"

Summary

The article is devoted to the assessment of financial potential on the example of a real enterprise, which involves the definition of available and possible financial resources using indicators of opportunities and indicators of additional funding. The level of financial potential at the investigated enterprise is determined and is based on the results of the curve of financial potential. The directions of increase of financial potential of the enterprise are determined.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6120

Відомості про авторів

В. М. Марченко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

V. М. Marchenko

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


А. І. Бондар

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

A. I. Bondar

Masters, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Марченко В. М., Бондар А. І. Оцінювання фінансового потенціалу підприємства на прикладі прат «скф Україна». Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6364 (дата звернення: 01.03.2024).

Marchenko, V. М. and Bondar, A. I. (2018), “Evaluation of financial capacity for example enterprise pjsc "skf Ukraine"”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6364 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.