EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Л. С. Селіверстова

УДК: 338

Л. С. Селіверстова

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан ринку продукції птахівництва в Україні. Проаналізовано фактори сприяння розвитку галузі та виявлено основні проблеми її розвитку та причини їх виникнення. Визначено певні перспективні напрями вирішення розглянутих проблем. Виявлено основні пріоритети для подальшого ефективного розвитку птахівничої галузі.

L. S. Seliverstova

DEVELOPMENT TENDENCIES AND PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE POULTRY MARKET IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the current state of the poultry market in Ukraine. The factors contributing to the development of the industry are analyzed and the main problems of its development and their causes are revealed. Some promising directions of solving the problems considered are outlined. The main priorities for further effective development of the poultry industry are revealed.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2976

Відомості про авторів

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. S. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Селіверстова Л. С. Тенденції розвитку та особливості функціонування ринку продукції птахівництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6368 (дата звернення: 20.04.2021).

Seliverstova, L. S. (2018), “Development tendencies and peculiarities of functioning of the poultry market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6368 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.