EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗГОДЖЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
К. І. Сєрєбряк, Д. В. Заблодська

УДК: 332.12

К. І. Сєрєбряк, Д. В. Заблодська

РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗГОДЖЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

В статті подано результати аналізу розвитку міжрегіонального співробітництва на основі узгодженості інтересів з урахуванням євроінтеграційного аспекту. Визначено дві площини проблеми узгодження інтересів учасників міжрегіонального співробітництва. Розкрито зміст логічної послідовності пошуку ланцюжка узгодження взаємних інтересів регіонів-партнерів в ієрархії науково-практичних інструментів, які регулюють розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах Євроінтеграції. Подано схему процесу узгодження цілей та інтересів учасників міжрегіонального співробітництва в умовах Євроінтеграції. Виокремлено вектори розвитку міжрегіонального співробітництва в залежності від: регіональної структури ввезення і вивозу товарів (послуг); швидкості інтеграційних процесів до ЕС; форми співпраці держави та регіонів.

K. I. Sieriebrak, D. V. Zablodska

DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL COOPERATION ON THE BASIS INTERINSTITUTION OF INTEREST: THE EURO-INTEGRATION ASPECT

Summary

The article presents the results of the analysis of the development of interregional cooperation on the basis of interests coherence taking into account the Euro-integration aspect. Two areas of problems of participant’s interest coordination in interregional cooperation are identified. The content of the logical sequence in search of the coordination chain of mutual interests among partner regions in the hierarchy of scientific and practical tools that regulate the development of interregional cooperation in the conditions of Euro-integration is disclosed. The scheme of the coordination process for the goals and interests of the interregional cooperation participants in the framework of Euro-integration is presented. Vectors of interregional cooperation development singled out depending on: regional structure of import and export of goods (services); speed of integration processes in the EU; forms of cooperation between the state and regions.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3003

Відомості про авторів

К. І. Сєрєбряк

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

K. I. Sieriebrak

Ph.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city


Д. В. Заблодська

аспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

D. V. Zablodska

Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

Як цитувати статтю

Сєрєбряк К. І., Заблодська Д. В. Розвиток міжрегіонального співробітництва на основі узгодженості інтересів: євроінтеграційний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6377 (дата звернення: 23.04.2021).

Sieriebrak, K. I. and Zablodska, D. V. (2018), “Development of interregional cooperation on the basis interinstitution of interest: the euro-integration aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6377 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.